Politica de privacitat

 

  POLITICA DE PRIVACITAT WEB

CÀMPING VILA VILLAGE posa a la disposició dels usuaris de la pàgina web situada en la URL [https://www.tpcmatchpoint.com] (d'ara endavant, també el Lloc web) la present Política de Privacitat, amb la finalitat d'oferir informació sobre com tractem les seves dades personals i protegim la seva privacitat i informació.

CÀMPING VILA VILLAGE sol·licita a l'usuari que dediqui uns minuts a llegir amb deteniment la present Política de Privacitat.

Aquesta Política de Privacitat podrà ser modificada quan resulti necessari. En cas d'introduir-se modificacions, li ho comunicarem a través de la pàgina web o bé per altres mitjans, amb la finalitat que pugui conèixer les noves condicions de Privacitat. El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per CÀMPING VILA VILLAGE després d'haver-li notificat les referides modificacions suposarà que està d'acord amb aquestes, excepte per als supòsits en els quals sigui necessari el seu consentiment exprés.Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?El responsable del tractament de les dades personals és l'entitat CÀMPING VILA VILLAGE, establerta en Carretera Comarcal 35 KM, 67. Hostalric (17451) Girona.

Per a garantir l'adequada gestió en el tractament de les seves dades CÀMPING VILA VILLAGE té designat un Delegat de Protecció de Dades, a qui podrà dirigir-se per a qualsevol qüestió que precisi i amb qui pot contactar en l'adreça electrònica vilavillage@gmail.com.Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?Les dades personals que siguin facilitats pels usuaris de la present pàgina web seran tractats per a les següents finalitats:

1. Contacte i gestió d'usuaris dels llocs web: Les dades personals dels usuaris que contacten amb CÀMPING VILA VILLAGE, seran tractats amb la finalitat de gestionar aquest contacte, atendre les sol·licituds rebudes a través dels mateixos i prestar els serveis requerits, com pot ser en el seu cas, prestar serveis d'atenció a l'interessat.2. Comunicacions comercials, promocionals o publicitàries de productes i serveis propis de CÀMPING VILA VILLAGE: Les dades personals dels usuaris podran ser tractats per CÀMPING VILA VILLAGE amb la finalitat de remetre informació publicitària, promocional o que pogués resultar del seu interès, exclusivament en cas que l'usuari hagués consentit tal finalitat de tractament de dades, mitjançant l'acceptació expressa de la casella de comunicacions comercials, promocionals o publicitàries.L'usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a la finalitat de tractament de les seves dades amb finalitats publicitaris o promocionals per part de CÀMPING VILA VILLAGE, utilitzant els canals habilitats per a això per CÀMPING VILA VILLAGE, segons es detalla en l'apartat Quins són els seus drets sobre les seves dades personals?Quines dades són tractats per CÀMPING VILA VILLAGE i de quines fonts procedeixen?Les dades que CÀMPING VILA VILLAGE tracta a conseqüència de les interaccions realitzades per l'usuari a través de la nostra pàgina web provenen de les següents fonts: llocs a disposició per CÀMPING VILA VILLAGE la relació entaulada entre l'usuari i CÀMPING VILA VILLAGE

CÀMPING VILA VILLAGE podrà tractar dades personals de les següents tipologies, en funció de la relació entaulada amb l'usuari: Dades identificatives i de contacte (p. ex., nom i cognoms, correu electrònic, adreça postal, telèfon, etc.).

Quina és la legitimació legal per al tractament de les seves dades per part de CÀMPING VILA VILLAGE?

CÀMPING VILA VILLAGE tracta les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris de les seves pàgines web d'acord amb les següents bases legitimadores, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitats per l'usuari, així com de les interaccions que l'usuari entauli amb CÀMPING VILA VILLAGE:

1. El tractament de les seves dades per a la finalitat de “Contacte” es basa en la gestió i tramitació de la relació jurídica entaulada entre l'usuari i CÀMPING VILA VILLAGE, és a dir, en la gestió de la seva pròpia sol·licitud, en el manteniment del contacte entre les parts i, en el seu cas, en la prestació del servei que l'usuari hagués sol·licitat.2. El tractament de les seves dades per a la finalitat de “Comunicacions comercials, promocionals o publicitàries de productes i serveis propis de CÀMPING VILA VILLAGE, es basa en el consentiment de l'usuari.A qui es comuniquen les seves dades?Les seves dades personals no es comunicaran a tercers.Per quant temps conservem les seves dades?Les dades personals seran conservats durant el temps que duri la relació establerta amb CÀMPING VILA VILLAGE així com durant els terminis legals exigits.Què ha de garantir-nos en aportar les seves dades de caràcter personal?L'usuari garanteix que les dades que aportació són veritables, exactes, complets i es troben actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l'incompliment de tal obligació.

En cas que l'usuari aporti dades pertanyents a un tercer, garanteix que ha informat dita tercera de la totalitat d'aspectes continguts en la present Política de Privacitat i obtingut el seu consentiment per a facilitar-nos les seves dades per a la finalitat de tractament de què es tracti.

CÀMPING VILA VILLAGE l'informa que per a aportar les seves dades personals, de qualsevol manera, a través de la nostra pàgina web, ha de ser major de 16 anys d'edat. L'usuari que proporciona dades a CÀMPING VILA VILLAGE mitjançant la present pàgina web declara i garanteix ser major de 16 anys d'edat, responsabilitzant-se enterament de tal declaració.Quines mesures adoptem per a protegir les seves dades personals?En resposta a la preocupació de CÀMPING VILA VILLAGE per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s'han adoptat els nivells de seguretat requerits per a la protecció de les dades personals i s'han instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través del Lloc web. En tot cas, ha de tenir en consideració que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.Quins són els seus drets sobre les seves dades personals?CÀMPING VILA VILLAGE l'informa que té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

De la mateixa manera, CÀMPING VILA VILLAGE l'informa que compta amb els següents drets sobre les seves dades de caràcter personal: Accedir a les seves dades: Té dret a accedir a les seves dades per a conèixer quines dades personals estem tractant que el concerneixen. Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades: En determinades circumstàncies, té dret a rectificar aquelles dades personals que consideri inexactes i que el concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de CÀMPING VILA VILLAGE, així com dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollits. Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: En determinades circumstàncies, tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l'informem que únicament conservarem les dades sobre els quals hagi sol·licitat limitació en el tractament per a l'exercici o defensa de reclamacions. A la portabilitat de les seves dades: En determinades circumstàncies, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, així com al fet que siguin transmesos per part de CÀMPING VILA VILLAGE a un altre responsable del tractament.

Oposar-se al tractament de les seves dades: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-los tret que hàgim de continuar fent-ho per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, li recordem que té dret a oposar-se, en qualsevol moment, a l'enviament de publicitat de productes i serveis propis de CÀMPING VILA VILLAGE.

Finalment, l'informem que podrà presentar reclamació davant l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades. No obstant això, en primera instància, podrà presentar reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades, qui resoldrà la reclamació en el termini màxim de dos mesos.

Cookies

Una cookies és un fitxer que s'instal·la en el teu dispositiu quan visites pàgines web. Aquest dispositiu recull informació sobre el seu dispositiu, el teu navegador, les teves preferències i hàbits de navegació. Aquest tractament ho realitzarem d'acord amb la nostra Política de Cookies

 

Detalls de contacte

Si té qualsevol comentari, pregunta i suggeriment sobre la informació de la present política de privacitat o qualsevol altre aspecte relatiu al tractament de les seves dades, si us plau posi's en contacte amb:

CAMPING VILA VILLAGE

Carretera Comarcal 35 KM, 67. Hostalric (17451) Girona

vilavillage@gmail.com