Facebook
Partides obertes
No hi ha registres Veure més

Normativa tennis

Equipament

 • Per l´utilització de les pistes de pàdel s’haurà de portar equip esportiu i calçat adequat.

Reserva de pistes

 • La reserva de la pista es farà per telèfon o personificant-se al club.
 • La reserva de la pista serà d’una hora.
 • En cas de Campionats els horaris previstos podrien tenir alguna modificació
 • La NO utiltizació d’una pista reservada s’haurà de comunicar amb 30 minuts d’antelació. De no fer-ho l’abonat estarà una setmana sense poder utilitzar les pistes.

Utilització d’una pista per segona vegada

 • L´utilització d´una pista per segona vegada no podrà obligar a retirar ningú encara que sobrepasin la seva hora.

Conservació de les pistes

 • Abans d’entrar a la pista els jugadors s´asseguraran de no portar fang o restes de terra.
 • Al finalitzar la seva partida els jugadors procuraran no deixar utensilis o ampolles que hagin utilitzat.

No abonats

 • Els no abonats (juguin o no juguin amb abonats) podràn utilitzar les pistes sempre i quan sigui amb previ pagament.

Prohibicions

 • Fumar dintre la pista
 • Utilitzar vestimenta o calçat inadequat.
 • Malmetre xarxes, valles o vidres.
 • Cridar o dir improperis.
 • Jugar sense pagar.
 • Jugar sense samarreta.
 • Entrar a la pista si no es juga.
 • Menjar dintre la pista.

Preu hora pista de tennis: 14 €

Horari: De 7:00h fins a 23:00h

Obert els 365 dies de l’any

Descàrregues