Facebook
Partides obertes
No hi ha registres Veure més

Normativa pàdel

Equipament

 • Per l´utilització de les pistes de pàdel s’haurà de portar equip esportiu i calçat adequat.

Reserva de pistes

 • La reserva de la pista es farà per telèfon o personificant-se al club.
 • La reserva de la pista s´efectuarà el dia abans a partir de les 8 del matí per les hores de màxima concurrència (19h. a 21h.)
 • La reserva de la resta d’horeses podrà fer durant el trancurs de la setmana.
 • La duració de la reserva de pista serà d´una hora.
 • L´abonat tindrà l´opció de reservar dues hores. Per la segona hora s’haurà de pagar 3€/persona i amb aquesta opció es podrà reservar la pista en el trascurs de la setmana.

Utilització d’una pista per segona vegada

 • L´utilització d´una pista per segona vegada no podrà obligar a retirar ningú encara que sobrepasin la seva hora.

Conservació de les pistes

 • Abans d’entrar a la pista els jugadors s´asseguraran de no portar fang o restes de terra.
 • Al finalitzar la seva partida els jugadors procuraran no deixar utensilis o ampolles que hagin utilitzat.

No abonats

 • Els no abonats juguin o no juguin amb abonats podràn utilitzar les pistes sempre i quan sigui amb previ pagament.

Prohibicions

 • Fumar dintre la pista
 • Utilitzar vestimenta o calçat inadequat.
 • Malmetre xarxes, valles o vidres.
 • Cridar o dir improperis.
 • Jugar sense pagar.
 • Jugar sense samarreta.
 • Entrar a la pista si no es juga.
 • Menjar dintre la pista.

Horari 7 matí fins a les 3 de la matinada.

Descàrregues